A kreativitás a szenvedélyünk| Ingyenes kiszállítás 15.000 Ft felett

A kreativitás a szenvedélyünk| Ingyenes kiszállítás 15.000 Ft felett

Blog

10 meglepő tény a Waldorf oktatásról

Finibus Bonorum
2022.01.01 15:51
10 meglepő tény a Waldorf oktatásról

A Waldorf oktatást rengeteg mítosz és legenda övezi, azonban íme 10 meglepő tény, amit kevesen tudnak csak az intézmények szellemiségéről. 

 

1. Világszerte több, mint 1000 Waldorf iskola található

A Waldorf szellemiséget Rudolf Steiner alapította több, mint 100 évvel ezelőtt. A világ 64 országában megtalálhatóak, ezen kívül 74 országban óvoda is működik. A Waldorf iskolák K-12-es besorolást kaptak. A besorolás amerikai eredetű, megmutatja, meddig van lehetőség a gyerekeknek ebben a rendszerben tanulmányokat végezni, a K-12 azt jelenti, a gimnázium elvégzésre is van lehetőség az iskolákon belül. Az első Waldorf iskola Németországban 1919-ben nyitotta meg kapuját a Waldorf-Astoria cigarettagyár munkások gyerekei számára. 

 

2. Gyermekközpontúság                                                                                         

A gyermekközpontúság az egyik olyan kulcsfontosságú fémjele a Waldorf szellemiségnek, amellyel osztozik a Montessori és egyéb progresszív iskolák szellemiségeiben, azonban míg a Montessori iskolák megteremtik az anyagokat, amikből a gyerekek dolgoznak, a Waldorf hagyja, hogy a gyerekek teremtsék meg saját maguknak ezáltal fejlesztve a képzelőerejüket. A művészetet integrálták az órák tematikájába, így kreatív alkotói szabadságot biztosítva a gyerekek számára. A gyerekek a tanórák során javarészt természetes anyagokkal dolgoznak. A művészeti tárgyak is jelen vannak az oktatásban, a gyerkek az általuk kedvelt művészeti ágat választhatják későbbi tanulmányaik során, melyet képzett szaktanárok tanítanak. 

                                                                                                             

3. Nincs dolgozat, felelés

A Waldorf rendszerben a gyerekek nem találkoznak a hagyományos értelemben vett dolgozatokkal vagy feleléssel. A felső tagozatban a gyerekek tudását úgynevezett “tudáspróbával” értékelik. A tanítási rendszerben sokkal inkább a gyerekek egyéni sikereire, képességeire építik a tanulást, mintsem egy egységes sémát követve  értékelik őket, így minden tanuló a saját fejlődési szakaszait a saját tempójában tudja teljesítani. Ugyanúgy igaz ez a tanulók erősségeire. Az iskola szellemisége hisz a gyerekek erősségeinek fejlesztésében, a gyengeségeik hangsúlyozása helyett. 

4. A Waldorf iskolák nem franchise rendszerben működnek

Az iskolák egyedi, individuális intézmények, önállóan működnek a Waldorf szellemiségben. A oktatás során fontos szerepet játszik a tanárokon kívül a szülők együttműködése, részvétele az iskolák életében, de jellemzően a tanárok felelnek az iskola működéséért. A szülők aktívan részt vesznek az iskola működésében, programjaiban, rendezvényeiben. A Waldorf tanárokat speciális irányultságú intézményekben képzik, amelyek szintén világszerte megtalálhatóak. A képzés 1-3 évet vesz igénybe, az adott ország kritériumainak megfelelően. 

5. A művészet a tananyag része

Az oktatási programban integrálva szerepel a művészet, ez segíti elő a gyerekek számára, hogy a kreatív gondolkodás és a művészetek a mindennapjaik részévé válhasson. Nagy hangsúlyt fektetnek a képzelőerő fejlesztésére, amely minden korosztály minden tanórája közben jelen van. A középiskolák tanrendjében szerepel dráma, zene, idegen nyelvek, természettudományos tárgyak, valamint többek között matematika és földrajz is.

6. A tapasztalás van fókuszban

A művészeteken és kreativitáson túl a tapasztalás a másik nagyon fontos alappillére az iskoláknak. A gyerekek számára elengedhetetlennek tartják a tanultak gyakorlatba való átültetését, amely tényleges tapasztalást jelent. Az egyes modulok (epochák) esetében igyekeznek a gyerekek számára elérhető közelségbe helyezni, a gyakorlatba átültetni a tananyagot. A Waldorf iskolák elkötelezettek amellett, hogy a tanulás egyik kulcsfontosságú eleme a tapasztalás, a megtapasztalt anyag nagyobb sikerrel épül be a gyermekek életébe, mint az elméleti oktatás során szerzett ismeretek. 

7. Tandíj, avagy alapítványi hozzájárulás

A Waldorf intézmények nem állami intézmények, minden esetben alapítványi kézben vannak, ezért a szülők alapítványi hozzájárulással támogatják az iskolát, amely iskolánként eltérhet. Fontos megjegyezni, hogy az alapítványi hozzájárulás során figyelembe veszi az intézmény a család anyagi helyzetét, valamint függ az iskola méretétől, tanulók számától is. A rendszer előnye, hogy amennyiben egy család nehéz helyzetbe kerül az intézmény megpróbál segíteni, haladékkal rendszerint. A családoknak lehetőségük van a minimális hozzájárulásnál többet is fizetni, így segítve más családokat.

                                                                                                          

8.  13. osztály az érettségihez

A Waldorf jellegű intézményekben a 13. évfolyam az érettségire való felkészítés évfolyama, ugyanis a képzés progresszív jellegéből adódóan a 12. évfolyam végéig nem teljesíthetőek az államilag előírt érettségi követelmények. A témakörök részletes feldolgozása érdekében és a kötelezően előírt érettségi óraszámok végett így ezekben az intézményekben a 13. évfolyam készíti fel a diákokat az érettségire.

9. A beiskolázást az iskola intézi

A Rudolf Steiner szellemiségét követő intézményekben a beiskolázásról az adott intézmény gondoskodik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az alapítványi hozzájárulásokból az iskola fedezi a gyerekek számára szükséges taneszközöket, füzeteket és minden egyéb olyan dolgot, amelyre az adott tanév során szüksége lehet. A tankönyvekről sem kell a szülőknek gondoskodnia, ugyanis a gyerekek úgynevezett “epocha füzeteket” kapnak az iskolától, amelyből később tanulni fognak a tanév során. Ezeket a füzeteket a gyerek saját elképzeléseik alapján alkothatják meg, saját maguk illusztrálják a “tankönyveiket’.

10. Évente többszöri osztálykirándulás

Mint a legtöbb hagyományos iskolában, itt is hagyomány az osztálykirándulás, azonban az intézmények igyekeznek az oktatást a gyakorlatba átültetni, így az éppen aktuális tananyagnak megfelelően tanulmányi kirándulásokon vesznek részt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyerekek rengeteg időt töltenek a természetben összekapcsolva a természettudományos ismereteiket a gyakorlattal. Később pedig, amikor a szakmákról tanulnak az adott szakmához kapcsolódóan műhelylátogatásra mennek, kérdéseiket feltehetik az adott szakma képviselőinek.